Quy Định Riêng Tư

Tại trang này chúng tôi liệt kê những thông tin mà website này thu thập khi sử dụng các dịch vụ của Vietdev Studio

Thu thập thông tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ người dùng khi họ cung cấp thông tin đó tự nguyện và có ý định sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào khác mà không được sự đồng ý của người dùng.

Chúng tôi có thu thập địa chỉ IP và User Agent khi bạn truy cập vào website nhằm mục đích chống spam, chống tấn công hoặc thống kê để báo cáo cho quản trị viên.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ cho bên thứ ba không được phép.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của người dùng trong thời gian ngắn nhất cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc đáp ứng yêu cầu pháp lý.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, để tương tác với người dùng và để cải thiện trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của họ.

Quyền của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của họ. Bạn phải liên hệ với quản trị website để tiến hành xóa website, quy trình sẽ được hướng dẫn ở trang riêng.

Người dùng có quyền phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của họ cho một số mục đích cụ thể.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản bảo vệ thông tin riêng tư này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho người dùng về các thay đổi này trên website công khai.

Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi được đăng tải sẽ được coi là người dùng đồng ý với các điều khoản.

Cookie và công nghệ theo dõi

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về hoạt động của người dùng trên trang web của chúng tôi.

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của họ trên trang web của chúng tôi.

Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách thay đổi các thiết lập trên trình duyệt của họ, tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không liên quan đến chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng khi họ truy cập các trang web bên thứ ba này.

Trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại về chính sách bảo vệ thông tin riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Người dùng phải đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản bảo vệ thông tin riêng tư này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được xem là đồng ý với các điều khoản này.

Thông tin đăng ký

Khi người dùng đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và địa chỉ liên lạc.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý tài khoản của người dùng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và không chia sẻ hoặc bán thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của mình theo thời gian và thông báo cho người dùng về những thay đổi này một cách công khai trên trang web.

Người dùng nên xem lại chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi thường xuyên để cập nhật về những thay đổi mới nhất.

Thỏa thuận toàn diện

Chính sách bảo vệ thông tin riêng tư này cùng với các điều khoản và điều kiện khác trên trang web của chúng tôi đại diện cho thỏa thuận toàn diện giữa người dùng và chúng tôi.

Việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được xem là đồng ý với thỏa thuận toàn diện này.