Làm sao để kết nối Django và PostgreSQL?

Ở bài viết này mình sẽ chia sẻ các bạn về một vẫn đề liên quan tới 2 mảng phổ biến là framework và SQL đó là cách để kết nối Django và PostgreSQL.

Trước tiên, bạn hãy tạo một dự án bằng Django theo câu lệnh dưới:

    Django-admin startproject myproject .

Đối với Django, khi khởi tạo một project thì Django sẽ tự động tạo ra một cơ sở dữ liệu SQLite, còn gọi là db.sqlite3 trong thư mục chính của project và kết nối tới app của bạn, nằm ở trong file setting.py:

DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': ‘django.db.backends.sqlite3’,
'NAME': os.path.join(BASE_DIR, ‘db.sqlite3’),
}
}
Sau đó, ta thực hiện kết nối tới cơ sở dữ liệu - PostgreSQL bằng cách thay thế để Django sử dụng PostgreSQL thay vì SQLite. Lúc này giá trị ENGINE sẽ được thay đổi thành:
    django.db.backends.postgresql_psycopg2 

Trong PostgreSQL các trường đã được mình tạo sẵn như NAME, PASSWORD và USER thì còn có HOST ở đây là localhost và PostgreSQL sẽ chạy mặc định trên Port 5432

DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',
'NAME': 'Project',
'USER': 'Projectuser',
'PASSWORD': 'password',
'HOST': 'localhost',
'PORT': '5432',
}
}

Và nhớ lưu lại những thay đổi với dòng lệnh:

    nano ~/myproject/myproject/setting.py

Sau đó ta thực hiện câu lệnh dưới đây:

$ python manage.py makemigrations
$ python manage.py migrate
Và để chắc ăn rằng ta có thể thao tác với cơ sở dữ liệu thì ta nên tạo superuser

python manage.py createsuperuser
Như vậy, với các bước trên bạn đã kết nối Django và PostgreSQL. Nếu bạn chưa cài đặt được Django và PostgreSQL thì có thể tham khảo link: Hướng dẫn Django cho người mới bắt đầu, Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL.

Công nghệ được nhắc đến trong bài viết này

Tên Công NghệPhiên BảnPhát Hành
Django---
PostgreSQL---
2 phút đọc·876 lượt xem·