Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Linux

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại và miễn phí, đang được sử dụng rộng rãi ngày nay. Trong bài viết sẽ hướng dẫn cách cài đặt chi tiết cho PostgreSQL.

Ở phần trước chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt PostgreSQL trên macOSWindows, các bạn có thể xem lại tại đây

Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ các bạn cách cài đặt trên Linux.

Bước 1:

 • Trước khi bước vào quá trình cài đặt, các bạn nên update để refresh index các package có trong server với dòng lệnh sau:

    $ sudo apt update
  
 • Sau đó, hãy cài đặt gói PostgreSQL và một số công cụ, chức năng đi kèm với dòng lệnh:

    $ sudo apt install postgresql postgresql-contrib
  

Bước 2:

 • Bước tiếp theo ta đến với "Database" và "Roles" . Role là một khái niệm trong PostgreSQL nhằm để xác thực, xét theo mặt một vài phương diện thì chúng tương tự như những user.

 • Khi ta cài đặt PostgreSQL thì sẽ tạo ra một user mang tên postgres đã được liên kết với Postgres Role mặc định. Chúng ta sẽ thực hiện dòng lệnh sau đây để chuyển sáng tài khoản postgres:

    $ sudo -i -u postgres
  
 • Sau đó tiếp tục sử dụng dòng lệnh dưới đây để truy cập và tương tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu

    $ psql
  
 • Dùng lệnh sau để thoát khỏi dấu #.

    $ sudo -u postgres psql
  
 • Và sau khi tương tác bạn muốn thoát ra hãy dùng lệnh:

    $ postgres-# \q
  

Bước 3:

 • Bạn có thể tao Role mới khi đã đăng nhập vói user postgres như sau:

   $ sudo -u postgres createuser --interactive

 • Sau đó bạn hay khai báo thông tin của Role mới, ở đây chúng tôi dùng tên Vietdev2022:
    Enter name of role to add: Vietdev2022
    Shall the new role be a superuser? (y/n) y
  

Bước 4:

 • Với mỗi Role được sử dụng thì sẽ đi kèm theo một database cùng tên mà Role có thể truy cập, ở đây chúng tôi thực hiện với Role Vietdev2022:
    $ sudo -u postgres created Vietdev2022
  


Như vậy chúng tôi đã hoàn thành việc cài đặt PostgreSQ. Hy vọng các bạn có thể tham khảo bài viết và cài đặt được PostgreSQL trên Linux.

Công nghệ được nhắc đến trong bài viết này

Tên Công NghệPhiên BảnPhát Hành
PostgreSQL---
3 phút đọc·593 lượt xem·