Hướng dẫn cách cài đặt Next.js

Next.js - một trong những sự lựa chọn hàng đầu của lập trình web và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Next.js.

Để cài đặt Next.js thì trước đó bạn cần phải có gói Node.js trong máy của mình, bạn có thể tham khảo việc cài đặt Node.js tại: Cách cài đặt Node.js và npm trong Windows, Ubuntu, macOS. Hãy đảm bảo rằng Node.js của bạn đã cài là phiên bản mới nhất.

Bây giờ ta sẽ dùng lệnh mkdir để tạo một thư mục trống và đi vào trong thư mục đó:

  mkdir nextjs
  cd nextjs
Ngay tại thư mục nextjs bạn sẽ khởi tạo project của mình:
  npx create-next-app@latest

Khi chạy dòng lệnh trên thì sẽ hiện ra như hình bên dưới, bạn hãy nhập y (tức là yes - đồng ý với việc cài đặt thêm một số gói) và bạn cũng điền tên cho project của bạn, ở hình dưới thì mình lấy tên là myproject:

Bây giờ ta đến với cài đặt Next, reactreact-dom:

  npm install next react react-dom

Hiện tại bạn có thể thư mục của bạn bằng trình duyệt bạn đang sài, ở đây mình mở bằng VS Code:

Sau đó vào pages/index.js và điền đoạn code sau:

  function HomePage() {
   return <div>Hello Next.js!</div>
  }
  export default HomePage
Dùng đoạn lệnh sau dể khởi động máy chủ phát triển:

npm run dev
Cuối cùng hãy vào đường link: http://localhost:3000 để xem thử.

Đón xem phần tiếp theo tại: Làm quen với Next.js cho người mới bắt đầu

Công nghệ được nhắc đến trong bài viết này

Tên Công NghệPhiên BảnPhát Hành
Next.js---
2 phút đọc·888 lượt xem·